Πληροφορίες Παράδοσης

  1. Αρχική
  2. Πληροφορίες Παράδοσης

Αποστολή προϊόντων

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών «ACS» και αφορά παραγγελίες αποκλειστικά εντός Ελλάδας.

 

Παράδοση προϊόντων

Η παράδοση προϊόντων εντός Ελλάδας πραγματοποιείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων μπορεί να υπάρξει λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, απεργιών ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 
Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την παραγγελία ο πελάτης. Κατά την παράδοση θα παραδίδεται στον πελάτη αντίγραφο του παραστατικού πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο). Η παράδοση προϊόντων από την εταιρεία ταχυμεταφορών θα γίνεται με υπογραφή του πελάτη επί των σχετικών εγγράφων.