Επιστροφές Προϊόντων

  1. Αρχική
  2. Επιστροφές Προϊόντων

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του πριν παραλάβει τα προϊόντα που είχε παραγγείλει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωστοποιήσει την πρόθεση ακύρωσης της παραγγελίας του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sandys.gr ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά μαζί μας στο 2310-682222, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16:00.

 

Στην περίπτωση αυτή, θα γίνει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος με τον τρόπο τον οποίο πληρώθηκε, εφ'όσον τα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην εταιρία ταχυμεταφορών για παράδοση στον πελάτη.

 

Αν τα προϊόντα έχουν ήδη παραδοθεί στην εταιρία ταχυμεταφορών, τότε η ακύρωση της παραγγελίας θεωρείται επιστροφή των προϊόντων, όπως αναφέρεται παρακάτω.

 

Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που έχει παραλάβει ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο, γνωστοποιώντας μας εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και συμπληρώνοντας τη φόρμα Επιστροφής Προϊόντων. Ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας Επιστροφής Προϊόντων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο, καθώς και να δηλώσει το λόγο επιστροφής του προϊόντος, ώστε να λάβει Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων (Α.Ε.Ε.Π).

 

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν χωρίς να πάρει κάποιο άλλο (ασκώντας το δικαίωμα της υπαναχώρησης μετά την παράδοση), θα γίνει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος με τον τρόπο με τον οποίο πληρώθηκε. 

 

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν και να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο, θα πρέπει να έχει υπόψη του πως:

α) Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο τότε ο πελάτης θα προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (του ποσού της διαφοράς).
β) Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο τότε ο πελάτης θα πιστωθεί τη διαφορά τιμής. 

 

Σε κάθε περίπτωση οι επιστροφές των προϊόντων θα γίνονται σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

•    Δεν πρέπει να έχει γίνει χρήση του προϊόντος.
•    Το προϊόν να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν παραδόθηκε στον πελάτη, χωρίς φθορές και πλήρες εντός της συσκευασίας που είχε κατά την παράδοση. 
•    Κατά την επιστροφή, το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το αντίγραφο  παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).
•    Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί έγγραφη γνωστοποίηση του λόγου επιστροφής στη φόρμα Επιστροφής Προϊόντων, εντός 7 ημερών από τη παραλαβή τους.
•    Επιστροφές προϊόντων εντός Ελλάδας θα γίνονται δωρεάν, αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών «ACS». 
•    Η τιμή του επιστρεφόμενου προϊόντος θα είναι η αναγραφόμενη στο τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, ανεξάρτητα αν έχει αλλάξει η τιμή (αν έχει αυξηθεί η μειωθεί) την ημέρα της επιστροφής.